Η πολιτική μας

 

 Όροι και προϋποθέσεις

Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική Cookies

Όροι χρήσης Gift card

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

Καλώς ήρθατε στη Molton Brown. Η Molton Brown Limited ("Molton Brown") και οι συνεργάτες της παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα Molton Brown (η "ιστοσελίδα") και σας πωλούν τα προϊόντα μας σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στη σελίδα αυτή.

Η ιστοσελίδα ανήκει στη Molton Brown Limited, εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Αγγλία και Ουαλία, με αριθμό εγγραφής 02414997, της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη οδό 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU και διαχειρίζεται από την Beauty Vibes I.K.E., εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με αριθμό εγγραφής 150780701000, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Καλυφτάκη 5, 14564 Κηφισιά, Αθήνα.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους.

1. Ο Λογαριασμός σας

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας διατηρείται εμπιστευτικός και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε οποιονδήποτε άλλον ή εάν ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται ή είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι σωστά και πλήρη και ενημερώστε μας αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που δώσατε κατά την εγγραφή σας.

Η Molton Brown έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο, να τερματίσει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την κρίση της. Εάν ακυρώσουμε μια παραγγελία, αυτό θα γίνει χωρίς εσείς να χρεωθείτε οποιοδήποτε ποσό.

2. Απόρρητο

Παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην Ειδοποίηση Απορρήτου, για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας.

3. Πρόσβαση στη Molton Brown

Θα πράξουμε ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η διαθεσιμότητα του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη και ότι οι μεταδόσεις θα είναι απαλλαγμένες από λάθη. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Επίσης, η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί ή να περιοριστεί περιοδικά προκειμένου να γίνουν επισκευές, συντήρηση ή εισαγωγή νέων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας αναστολής ή περιορισμού.

4. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα

Η Molton Brown σας παραχωρεί περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση αυτού του ιστότοπου αλλά όχι να τηλεφορτώσετε (download) (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να τον τροποποιήσετε ή οποιοδήποτε τμήμα του , εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων προϊόντων, περιγραφών ή τιμών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του oποιαδήποτε τηλεφόρτωση ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου, ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα του δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown.

Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες αποκλειστικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, μορφοποίησης σελίδας ή φόρμας) της Molton Brown και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε meta-tags ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» που χρησιμοποιεί ονόματα ή εμπορικά σήματα της Molton Brown ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας τερματίζει το δικαίωμα ή την άδεια που έχει χορηγήσει η Molton Brown.

Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσυνδέσμου (hyperlink) σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος δεν παρουσιάζει τη Molton Brown, τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλο τρόπο που προσβάλλει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο της Molton Brown ή άλλο ιδιόκτητο γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση για αποζημίωση και/ή να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

5. Η συμπεριφορά σας

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει τη διακοπή, την καταστροφή ή την αλλοίωση του ιστότοπου ή της πρόσβασης σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  • για δόλιους σκοπούς ή σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα • για να σταλεί, να χρησιμοποιηθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, προσβλητικό, καταχρηστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, αισχρό ή απειλητικό, ή που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την εμπιστοσύνη, το απόρρητο ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, ή είναι ζημιογόνο σε τρίτους, ή απαράδεκτο, ή που περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, άγρα πελατών, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας ή οποιοδήποτε «spam»για να προκαλέσει ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπο άγχος.

6. Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βάσης δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί, ανήκει και λειτουργεί από την Molton Brown. Όλα τα περιεχόμενα στον ιστότοπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Molton Brown ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της, ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύονται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και τα διεθνή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα βάσης δεδομένων. Η συλλογή όλων των περιεχομένων σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Molton Brown και των συνδεδεμένων εταιρειών της και προστατεύεται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και τους διεθνείς νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Molton Brown, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των προμηθευτών λογισμικού της και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και του διεθνούς δικαίου.

Δεν επιτρέπεται να αποσπάτε συστηματικά και/ ή να επαναχρησιμοποιείτε τμήματα του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξαγάγετε (μία ή πολλές φορές) για επαναχρησιμοποίηση οποιωνδήποτε ουσιαστικών τμημάτων αυτού του ιστότοπου, χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown. Επίσης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και/ ή να δημοσιεύσετε τη δική σας βάση δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα (π.χ. τις τιμές και καταχωρίσεις προϊόντων μας) αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Molton Brown.

7. Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Η Molton Brown και οι θυγατρικές της σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Εμπορικά σήματα

Η MOLTON BROWN και άλλα σήματα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Molton Brown Limited ή των θυγατρικών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες δικαιοδοσίες. Τα γραφικά, τα λογότυπα, οι επικεφαλίδες σελίδων, τα εικονίδια κουμπιών, τα σενάρια (scripts) και τα ονόματα υπηρεσιών της Molton Brown αποτελούν τα εμπορικά σήματα ή εμπορικές περιβολές της Molton Brown. Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές περιβολές της Molton Brown δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της Molton Brown, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υπονομεύει ή δυσφημεί την Molton Brown. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Molton Brown και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι μέρος των θυγατρικών, ή συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών επιχορηγούμενων από την Molton Brown.

9. Το συμβόλαιό μας

Όταν κάνετε μια παραγγελία για την αγορά ενός προϊόντος από την Molton Brown, σας στέλνουμε ένα email που επιβεβαιώνει την παραλαβή και τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας αντιπροσωπεύει μια πρόταση προς εμάς για να αγοράσετε ένα προϊόν, την οποία αποδεχόμαστε όταν αποστέλλουμε το προϊόν σε εσάς και επιβεβαιώνεται από ένα μήνυμα που σας στέλνουμε που βεβαιώνει ότι έχουμε αποστείλει το προϊόν (το «Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Επιβεβαίωσης Αποστολής). Αυτή η αποδοχή θα είναι πλήρης τη στιγμή που θα στείλουμε το μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής σε εσάς. Οποιαδήποτε προϊόντα στην ίδια παραγγελία, τα οποία δεν έχουμε επιβεβαιώσει σε μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής ότι σας τα έχουμε αποστείλει δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Επιδιώκετε να συνάψετε σύμβαση με τη Molton Brown Limited όταν κάνετε μια παραγγελία.

10. Ευθύνη και Εγγύηση

Η Molton Brown και η την Beauty Vibes I.K.E., οι σχετικές θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτών, οι προμηθευτές περιεχομένου των εταιρειών αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών ή των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται εξ’ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

11. Επιστροφές

Παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών που ισχύει για τα προϊόντα που αγοράσατε από εμάς. Εκτός από την εγγύηση επιστροφής χρημάτων σας, οι πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται νόμιμη περίοδο υπαναχώρησης επτά εργάσιμων ημερών. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το νόμιμο δικαίωμα και εξήγηση για τον τρόπο άσκησής του, δίδονται στην Πολιτική Επιστροφών.

12. Τιμές και διαθεσιμότητα

Αναφέρουμε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας για προϊόντα που πωλούνται από εμάς στον ιστότοπο, καθώς και σε κάθε σελίδα πληροφοριών του συγκεκριμένου προϊόντος. Πέραν από αυτό που αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα ή στον ιστότοπο, δεν μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εκτιμήσεις για το χρόνο αποστολής αποτελούν απλώς εκτίμηση. Δεν είναι εγγυημένοι χρόνοι αποστολής και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές. Ενώ επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν τα προϊόντα που παραγγείλατε είναι διαθέσιμα ή όχι.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) με τον ισχύοντα συντελεστή. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, ένας μικρός αριθμός από τις εκατοντάδες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογό μας μπορεί να είναι εσφαλμένα τιμολογημένος. Εάν η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή, χρεώνουμε το μικρότερο ποσό και σας στέλνουμε το προϊόν. Εάν η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή μας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια είτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες πριν από την αποστολή, είτε θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για ακύρωση.

13. Τελωνεία

Κατά την παραγγελία εμπορευμάτων από τη Molton Brown για παράδοση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παραλήπτης ενδέχεται να υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους. Τυχόν χρεώσεις για δασμούς, φόρους και εκτελωνισμούς επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των χρεώσεων αυτών και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες μπορεί να είναι. Οι τελωνειακές πολιτικές διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι στις παραγγελίες από τη Molton Brown, ο παραλήπτης θεωρείται ο εισαγωγέας και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία παραλαμβάνονται τα αγαθά.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς και γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι οι διασυνοριακές παραδόσεις υπόκεινται σε άνοιγμα και έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

14. Παιδιά

Η Molton Brown δεν πωλεί προϊόντα για αγορά από παιδιά. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.

15. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπο. Για συμβατικούς σκοπούς, συναινείτε στη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών από εμάς και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες ανακοινώσεις είναι γραπτές. Αυτός ο όρος δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

16. Τροποποίηση των Υπηρεσιών ή Τροποποιήσεις των Όρων

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμά μας να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας, στις πολιτικές μας και σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Θα υπόκεισθε στις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης και Πώλησης που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή όταν παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς, εκτός εάν απαιτείται αλλαγή από αυτές τις πολιτικές ή αυτούς τους όρους από το νόμο ή από κυβερνητική αρχή (σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη υποβάλει). Εάν κάποιος από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος, ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός θα θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε εναπομένοντος όρου.

17. Γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Αυτός ο όρος δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

18. Παραίτηση

Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και δεν προβούμε σε καμία ενέργεια, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματά μας και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου παραβιάζετε αυτούς τους όρους.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Συμφωνείτε, όπως εμείς, να αποταθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

20. Τα στοιχεία μας

Beauty Vibes I.K.E
Καλυφτάκη 5, 14564 Κηφισιά, Αθήνα

Τηλέφωνο 0030 211 1887117
Aριθμός εγγραφής 150780701000

Διεύθυνση email: customerservice@moltonbrown.gr

Πάροχος υπηρεσιών: Το moltonbrown.gr είναι το domain name της Molton Brown Limited.

Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική Cookies

Τελευταία τροποποίηση: 27 Μαίου 2020

 Η Molton Brown Limited, 130 Shaftesbury Avenue, Λονδίνο, W1D5EU (η “Εταιρεία Kao” ή “εμείς” ή “μας”) και καθεμιά από τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της στην περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής συλλογικά (EMEA) (ο “Όμιλος Kao”) λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα προσωπικά δεδομένα. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας www.moltonbrown.gr και κάθε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής κινητού που ανήκει στην Εταιρεία Kao και εμφανίζεται η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (“Ιστοσελίδα”) ότι εμείς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας μέσα στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες τέτοιων χρηστών σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας. Σημειώστε ότι άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές κινητών του Ομίλου Kao δυνατόν να διέπονται από διαφορετικές πολιτικές απορρήτου.

 Με την Beauty Vibes ΙΚΕ, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα, και οποιονδήποτε εκτελών την επεξεργασία (εντός και εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ) που συμβάλλεται με την Beauty Vibes ΙΚΕ, ενδέχεται να λάβει προσωπικά δεδομένα για επεξεργασία σύμφωνα με συγκεκριμμένες οδηγίες (ο "Πρόσθετος Υπεύθυνος Επεξεργασίας") για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Ο Πρόσθετος Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα υπόκειται σε συμβατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες.

 

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και Λόγοι Επεξεργασίας τους – Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί;

Μεταδεδομένα 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα χωρίς να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, θα συλλέξουμε μόνο τα ακόλουθα μεταδεδομένα που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας: τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και τη διεπαφή, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκέπτεστε (η παραπεμπτική URL διεύθυνση), τις σελίδες που επισκέπτεστε στην Ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, και τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) σας.

 Η IP διεύθυνσή σας θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας. Τα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένου της συντομευμένης IP διεύθυνσης, θα χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας, μέσω ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες μας.

 Λογαριασμός

Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: όνομα, φύλο (προσφώνηση), ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, επιλεγμένο κωδικό για τον λογαριασμό σας, πληροφορίες πληρωμής, τιμολόγηση και διεύθυνση αποστολής, καθώς και αν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό από εμάς (εκουσίως). Τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για λόγους διαχείρισης του λογαριασμού, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή στα αιτήματα πληροφοριών, να σας παρέχουμε τα επιθυμητά προϊόντα και υπηρεσίες, να σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό στην περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να πράξουμε τούτο, στο πλαίσιο που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, να αναλύουμε τα ενδιαφέροντά σας για σκοπούς μάρκετινγκ, να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα μοτίβα χρήσης, καθώς και για τεχνική διαχείριση εγγράφων ή άλλους λόγους με τους οποίους έχετε συμφωνήσει.

Παραγγελίες Προϊόντων

Στην περίπτωση που παραγγείλετε ένα προϊόν από την Ιστοσελίδα μας θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, φύλο (προσφώνηση), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, πληροφορίες πληρωμής, τιμολόγηση και διεύθυνση αποστολής, τύπο και ποσότητα προϊόντος, τιμή αγοράς, ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παραγγελίας, επιστροφές προϊόντος, αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και αν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό από εμάς (εκουσίως). Τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας και της συμβατικής μας σχέσης , την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, την υπεράσπιση, στήριξη και άσκηση νομικών απαιτήσεων την παροχή προωθητικού υλικού στην περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, στο πλαίσιο που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, καθώς και την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διαγωνισμοί

 Αν συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, φύλο (προσφώνηση), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και επιλογή ως νικητή. Τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ενημέρωση του νικητή, την αποστολή του βραβείου στον νικητή, την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, και την παροχή προωθητικού υλικού στην περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να πράξουμε τούτο, στο πλαίσιο που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, καθώς και την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Eνημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Αν ζητήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας μας θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά), φύλο (προαιρετικά), καθώς και την προτίμησή σας στη λήψη επικοινωνίας μάρκετινγκ. Τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για την παροχή του ενημερωτικού δελτίου καθώς και άλλου προωθητικού υλικού στην περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να πράξουμε τούτο, καθώς και την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Επικοινωνία

Στην ιστοσελίδα μας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός έντυπου επικοινωνίας Για τον συγκεκριμένο σκοπό χρειαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από εσάς: όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο (προαιρετικά), διεύθυνση (προαιρετικά), ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά) και φύλο (προαιρετικά). Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του αιτήματος επικοινωνίας θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και για την τεχνική διαχείριση εγγράφων. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά τους σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μόλις επεξεργαστούμε το αίτημά σας ή μόλις ανακαλέσετε τη συναίνεση που μας είχατε αρχικά δώσει.

2. Βάση Επεξεργασίας και Συνέπειες – Ποια είναι η νομική αιτιολόγηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τι συμβαίνει αν επιλέξετε να μην μας τα παρέχετε;

Βασιζόμαστε στους ακόλουθους νομικούς λόγους για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

 • στη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους λόγους (όπως παρουσιάζεται με λεπτομέρεια στο Τμήμα 1) • ή εάν
 • έχουμε έννομο συμφέρον να πράξουμε τούτο (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό) του έννομου συμφέροντος μας για διεξαγωγή εργασιών μάρκετινγκ, ερευνητικών σκοπών, ανάλυσης δεδομένων, λειτουργίες εσωτερικής διαχείρισης, επεξεργασίας και επιβολής έννομων απαιτήσεων και διεξαγωγής των εργασιών μας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, τα σχετικά πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας).

H παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν απαιτείται από θεσμοθετημένη ή συμβατική υποχρέωση. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για να συνάψετε σύμβαση μαζί μας ή για να λάβετε τις υπηρεσίες/ προϊόντα μας όπως μας έχετε ζητήσει. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από εσάςεκουσίως.

Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δυνατό να έχει μειονεκτήματα για εσάς, όπως για παράδειγμα να μην είναι εφικτό να λάβετε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, εκτός εάν άλλως καθορίζεται, η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων από εσάς, δεν θα έχει νομικές επιπτώσεις σε εσάς.

3. Κατηγορίες Παραληπτών και Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων – Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πού τοποθετούνται αυτά;

Ίσως χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για λόγους επεξεργασίας όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, σε τρίτους όπως:

 • Εντός της Εταιρείας Kao: Η μητρική οντότητα μας στην Ιαπωνία, KaoCorporation, και καθεμιά από τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της (κάθε συνδεδεμένη και θυγατρική εταιρεία συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας αναφέρεται “η Εταιρεία Kao”• συλλογικά ως ο “Ομιλος Kao”) εντός του διεθνούς Ομίλου Kao δυνατόν να λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα, αν κριθεί αναγκαίο, για τους λόγους επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ανάλογα με τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων και τους λόγους για τους οποίους έγινε η συλλογή τους, διαφορετικά εσωτερικά τμήματα της Εταιρείας Kao ίσως λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, το τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών δυνατόν να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας, και το τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce) καθώς και τα τμήματα πωλήσεων δυνατόν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας ή σε δεδομένα που σχετίζονται με παραγγελίες προϊόντων. Επιπρόσθετα, άλλα τμήματα εντός της Εταιρείας Kao, όπως το νομικό τμήμα, το τμήμα οικονομικών ή εσωτερικού ελέγχου, ίσως έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα λόγω αναγκαιότητας γνώσης βασικών πληροφοριών.
 • Με επεξεργαστές δεδομένων: Συγκεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, είτε πρόκειται για συνδεδεμένους είτε ανεξάρτητους φορείς, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι πάροχοι διεκπεραίωσης παραγγελιών, οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, οι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να διατηρήσουμε μαζί σας την εμπορική μας σχέση, ενδέχεται να λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα επεξεργαστούν υπό κατάλληλες οδηγίες ("οι Εκτελούντες την επεξεργασία - (Processors)") όταν κριθεί αναγκαίο, για τους λόγους επεξεργασίας που προαναφέρθηκαν. Οι Eκτελούντες την Επεξεργασία υπέχουν συμβατική υποχρέωση να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργαστούν μόνο κατά τον τρόπο που τους έχει υποδειχθεί.
 • Άλλοι αποδέκτες: ΔΔυνατόν να διαβιβάσουμε – σε συμμόρφωση με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων – προσωπικά δεδομένα σε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικές αρχές, δικαστικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς συμβούλους, ή συνεργάτες της επιχείρησης. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς πιθανόν να γίνει μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή στην εξαγορά. Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς την άδειά σας.

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται αυστηρά μόνο σε εκείνα τα άτομα που πρέπει απαραιτήτως να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τις ευθύνες της εργασίας τους.

Διεθνείς Διαβιβάσεις. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε σχετικά με εσάς δυνατό να διαβιβασθούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία από αποδέκτες που βρίσκονται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ").

 • Για αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, ορισμένοι είναι πιστοποιημένοι με βάση την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ευρώπης - Η.Π.Α. και ορισμένοι εδρεύουν σε χώρες που προσφέρουν επαρκή προστασία και, σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση στοιχείων από εδώ και πέρα αναγνωρίζεται ως τρόπος παροχής επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή νομική σκοπιά της προστασίας των δεδομένων.
 • Άλλοι αποδέκτες πιθανόν να εδρεύουν σε χώρες που δεν προσφέρουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας από την Ευρωπαϊκή νομική σκοπιά της προστασίας δεδομένων. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων εκτός ΕΟΧ είναι επαρκώς προστατευμένες όπως απαιτείται και από τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας των δεδομένων.
 • Αναφορικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες όπου το επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν είναι επαρκές θα βασίσουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως σε τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των δεδομένων που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κάποια εποπτική αρχή, σε εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας σε συνδυασμό με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις για τον παραλήπτη, ή εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις για τον παραλήπτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται πιο κάτω στο Τμήμα 7, για να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο αυτών των κατάλληλων μέτρων προστασίας.

Περίοδος Φύλαξης Δεδομένων- Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα κρατήσουμε για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες και προϊόντα που έχετε ζητήσει. Μόλις τερματίσετε τη συμβατική μας σχέση ή μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τερματιστεί η μεταξύ μας σχέση, θα αφαιρέσουμε από το σύστημά μας και από τα αρχεία μας τα προσωπικά σας δεδομένα και/ή θα λάβουμε τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να επέλθει η ανωνυμία σας, ώστε να μην μπορεί πλέον να γίνει η ταυτοποίησή σας από αυτά (εκτός και εάν είναι αναγκαίο να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας λόγω συμμόρφωσης σε νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρεία Kao, π.χ. για φορολογικούς λόγους. Μπορεί να κρατήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα σχετιζόμενα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ενδιαφέροντά σας στην περίπτωση που έχει επιτραπεί στην Εταιρεία Kao να σας στέλνει προωθητικό υλικό. Επίσης, δυνατόν να απαιτείται από εφαρμοστέο νόμο να κρατήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 10 ετών μετά το πέρας του συγκεκριμένου φορολογικού έτους. Επιπλέον, είναι δυνατό να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά τον τερματισμό της συμβατικής μας σχέσης εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για συμμόρφωση με άλλους ισχύοντες νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να στηρίξουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε κάποια νομική απαίτηση αποκλειστικά στα πλαίσια της ανάγκης γνώσης. Στο μέτρο του εφικτού, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε τέτοιου είδους περιορισμένους σκοπούς μετά τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης μας.

Τα Δικαιώματά σας – Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα διεκδικήσετε;

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Αν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ειδικότερα για την άμεση επικοινωνία μαζί σας για λόγους μάρκετινγκ μέσω email, τηλεφώνου/ SMS και ταχυδρομικώς), μπορείτε να την ανακαλέσετε σε οποιοδήποτε χρόνο με άμεσο αποτέλεσμα. Αυτή η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της άρσης της συγκατάθεσης. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας όπως υποδεικνύεται πιο κάτω στο Τμήμα 7 για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Επιπροσθέτως, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ χωρίς να επιβαρυνθείτε με έξοδα, πέρα από τα έξοδα διαβίβασης, όπως αυτά ορίζονται από τη βασική κοστολόγηση.

Επιπρόσθετα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων: Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να: (i) ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα• (ii) ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων• (III) ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων• (iv) ζητήσετε περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων• (v) ζητήσετε δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων• και/ ή (vi) υποβάλλετε ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ένστασης στην κατάρτιση προφίλ). Παρακαλείσθε όπως έχετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορεί να είναι περιορισμένα σύμφωνα με τον εφαρμοστέο εθνικό νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Παρακαλείσθε όπως βρείτε κατωτέρω επιπλέον πληροφορίες για τα δικαιώματά σας μέσα στα όρια που εφαρμόζεται ο "ΓΚΠΔ":

 • Δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την επιβεβαίωση για το εάν ή όχι υπόκεινται σε επεξεργασία κάποια προσωπικά σας δεδομένα και όταν αυτό είναι εφικτό να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά. Αυτή η πρόσβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους λόγους της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, και τους αποδέκτες ή την κατηγορία των αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν ήδη ή πρόκειται να αποκαλυφθούν. Όμως, αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται τα συμφέροντα άλλων ατόμων να περιορίζουν το δικό σας δικαίωμα πρόσβασης. Δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα δωρεάν αντίγραφο από τα προσωπικά δεδομένα σας που υπόκεινται σε επεξεργασία. Αν μας ζητήσετε επιπλέον αντίγραφα δυνατόν να επιβαρυνθείτε με κάποια λογική χρέωση η οποία βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση: Δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Ανάλογα με τους λόγους της επεξεργασίας, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρώσουμε ημιτελή προσωπικά δεδομένα, ακόμη και μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή (δικαίωμα λήθης): Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα και ενδέχεται να έχουμε υποχρέωση να διαγράψουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμένη επεξεργασία: : Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα σημειωθούν και μόνο εμείς θα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων: Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε δώσει,σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήμα μορφή και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε έναν άλλον φορέα χωρίς εμείς να μπούμε εμπόδιο.
 • Δικαίωμα υποβολής ένστασης: Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ένσταση, για λόγους που αφορούν τη δική σας περίπτωση, οποιαδήποτε στιγμή κατά την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και δυνατόν να μας δοθεί εντολή να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα. Τέτοιο δικαίωμα ένστασης δυνατόν να εφαρμόζεται ειδικώς στην περίπτωση που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους κατάρτισης του προφίλ σας, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για λόγους απευθείας προώθησης πωλήσεων. Εάν έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση και εξασκήσετε το δικαίωμα σας, δεν θα μπορούμε πλέον να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς. Μπορείτε να εξασκήσετε το δικαίωμα σας αυτό επικοινωνώντας μαζί μας όπως υποδεικνύεται πιο κάτω στο Τμήμα 7. Τέτοιου είδους δικαίωμα υποβολής ένστασης ενδέχεται, συγκεκριμένα, να μην υφίσταται στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία για να γίνουν συγκεκριμένα βήματα που προηγούνται της συνάψεως συμβάσεως ή για να εκτελεστεί μία σύμβαση που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον προωθητικές ενέργειες μέσω email, τηλεφώνου/ SMS και ταχυδρομικώς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όπως αυτό υποδεικνύεται στην αρχή του Τμήματος 5.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως υποδεικνύεται πιο κάτω στο Τμήμα 7. Έχετε, επίσης το δικαίωμα να υποβάλλεται παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5. Τα Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης.

Τι είναι το cookie;

Το cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου το οποίο μια διαδικτυακή πύλη εγκαθιστά στον υπολογιστή, τάμπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο όταν επισκέπτεσθε μια ιστοσελίδα. Τα cookies δυνατόν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα επιτρέπουν στην πύλη να θυμάται συγκεκριμένες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις (π.χ. πληροφορίες εισόδου σε λογαριασμό, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και λοιπές προτιμήσεις προβολής) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε την πληροφορία αυτή κάθε φορά που επισκέπτεσθε μια ιστοσελίδα ή που πλοηγήστε σε αυτήν, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να προσαρμόσουμε έναν ιστότοπο με βάση τα ενδιαφέροντά σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, ώστε να μην χρειαστεί να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Επιπλέον, όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας πιθανόν να παρατηρήσετε κάποια cookies τα οποία δεν έχουν σχέση με μας. Εάν επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, ενδέχεται να σας σταλούν cookies από εκείνους τους ιστότοπους.

Στην περίπτωση που τα cookies δεν είναι ενεργοποιημένα στον υπολογιστή σας και πάλι θα μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο www.moltonbrown.gr αλλά η εμπειρία σας θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να μην μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα στο καλάθι σας και να τα αγοράσετε.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας μπορείτε να δείτε ποια cookies είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, να τα αφαιρέσετε όλα ή μερικά από αυτά και να ρυθμίσετε πότε να επιτρέπονται και πότε όχι.

Δεν ελέγχουμε εμείς τη ρύθμιση αυτών των cookies, για αυτό σας προτείνουμε να ελέγξετε τις ιστοσελίδες των τρίτων παρόχων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τους και το πώς να τα διαχειριστείτε. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, παρακαλώ ρυθμίστε τον φυλλομετρητή σας να διαγράφει όλα τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, να μπλοκάρει όλα τα cookiesή να λαμβάνει ειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός cookie.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και για ποιο λόγο:

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο Molton Brown κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Οδηγού Cookies του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηνωμένου Βασιλείου (ICC UK Cookie Guide). Παρακάτω παραθέτουμε τη λίστα με τα κυριότερα cookies που χρησιμοποιούμε και τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

Κατηγορία 1: Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Για αυτόν τον τύπο cookies που είναι απολύτως απαραίτητα δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Όνομα CookieΤομέαςΣκοπός
Cookie
Διάρκεια
JSESSIONID(Sitzung), cmTPSet, criteo_write_test (1 Tag), cto_tld_test (1 Tag), tms_VisitorID (559 Tage) tms_wsip (1 Tag) userPrefLanguage (18145 Tage) cookies.js (Sitzung), notFirstTime (Sitzung), sessionConf (session) www.moltonbrown.co.uk Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που έχετε βάλει στο καλάθι σας παραμένουν εκεί όση ώρα πλοηγήστε. Δείτε την στο κελί με τα ονόματα των cookies

Κατηγορία 2: Google Analytics, Google Signals, performance και statistics cookies.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, προκειμένου να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τη σελίδα αυτή. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα η IP-ανωνυμοποίηση, θα εμφανίζεται μια συντομευμένη έκδοση της IP διεύθυνσής σας στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε άλλα μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ η πλήρης διεύθυνση IP και θα γίνεται εκεί η συντόμευσή της. Η IP-ανωνυμοποίηση είναι ενεργοποιημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για λογαριασμό του υπεύθυνου της ιστοσελίδας αυτής η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας που κάνετε, της σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα για τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας καθώς και της παροχής επιπλέον υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στους ιστότοπους και τη χρήση του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP η οποία μεταφέρεται από το Google Analytics δεν θα συνδέεται με άλλα δεδομένα τα οποία κρατώνται από την Google. Δυνατόν να αποφύγετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης σας, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται ορισμένες από τις λειτουργίες σε αυτή την ιστοσελίδα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Επιπλέον μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή δεδομένων από την Google Analytics κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Google Analytics Opt-out Browser Add-on για τον συγκεκριμένο φυλλομετρητή σας: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ως εναλλακτική επιλογή του plug-in του φυλλομετρητή και ιδιαίτερα για φυλλομετρητές κινητών τηλεφώνων, παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να οριστεί ένα opt-out cookie. Αυτό το opt-out cookie εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεσθε αυτή την ιστοσελίδα.
http://www.moltonbrown.co.uk/data-protection-policy/?google-analytics-opt-out=true

Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων GoogleSignals. Μέσω της GoogleSignals, η Google μας ενημερώνει για τον αριθμό των χρηστών σε διάφορες συσκευές, καθώς επίσης και για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών βασιζόμενη σε διαφορετικούς συνδυασμούς συσκευών. Προκειμένου να μπορέσει να το κάνει αυτό η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών που έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή "εξατομικευμένης διαφήμισης" στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Google. Η Gogle Signals δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενεργοποιημένη την IPανωνυμοποίηση. Ως εκ τούτου, θα γίνεται συντόμευση στην IP διεύθυνσή σας από την Google και θα εμφανίζεται έτσι στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε άλλα μέλη που συμμετέχουν στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού μεταδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ταυτότητα κάποιου χρήστη.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από την Google Signals μέσω απενεργοποίησης της "εξατομικευμένης διαφήμισης του Google λογαριασμού σας:https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα για λόγους διαφήμισης εδώ: https://policies.google.com/technologies/ads

Όνομα CookieΤομέαςΣκοπός
Cookie
Διάρκεια
APISID, HSID, NID, SAPISID, SID, SSID, SIDCC google.co.uk / google.com Ποικιλία μοναδικών αναγνωριστικών στοιχείων. Η Google πρόσθεσε μερικά cookies σε κάθε ιστοσελίδα που περιέχει ένα Χάρτη της Google ή ένα βίντεο του YouTube. Ενώ δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο ποια cookies προστίθενται από την Google, φαίνεται πως περιλαμβάνουν ένα μείγμα πληροφοριών για να μετρήσουν τον αριθμό και τη συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν τους Χάρτες της Google. Τα περισσότερα cookies λήγουν 10 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα που περιέχει Χάρτη της Google.

Κατηγορία 3: Cookies διαφημίσεων, μάρκετινγκ και τρίτων παρόχων.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τις φορές που βλέπετε μία διαφήμιση, καθώς και για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα διαφημιστικών εκστρατειών. Συνήθως η εγκατάστασή τους σε έναν ιστότοπο γίνεται από διαφημιστές με την συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστοτόπου. Θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί μία ιστοσελίδα και μοιράζονται την πληροφορία αυτή με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές. Αρκετά συχνά τα cookies στόχευσης ή τα διαφημιστικά cookies συνδέονται με τη λειτουργικότητα μιας σελίδας που έχει κοινοποιηθεί από άλλο οργανισμό.

Όνομα CookieΤομέαςΣκοπός
Cookie
Διάρκεια
Tuuid, tuuid_lu, um, umeh 360yield.com Αυτός ο εξωτερικός πάροχος ανίχνευσης επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των μέσων να κατανοήσουν καλύτερα τα προφίλ των χρηστών και επιτρέπουν τόσο σε εκείνους όσο και σε εμάς να προσαρμόσουμε τις διαφημίσεις μας στις ανάγκες των πελατών μας. Έως 3 μήνες
tluid 3lift.com Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει στον επισκέπτη σχετικό με εκείνον περιεχόμενο και διαφημίσεις – Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικά κέντρα τρίτων που φιλοξενούν πλειστηριασμούς σε πραγματικό χρόνο για διαφημιστές. Ο τομέας αυτός ανήκει στην εταιρεία TripleLift, μια επιχείρηση με έδρα στις Η.Π.Α. που παρέχει υπηρεσίες προγραμματισμού και εγχώριας διαφήμισης. 3 μήνες
na_id, ouid, uid Addthis Ο Add this δημιουργεί μία μοναδική, δημιουργημένη από μηχάνημα, ταυτότητα χρήστη (userID). Ο Add This, που ανήκει στην εταιρεία Clearspring Technologies, χρησιμοποιεί την ταυτότητα χρήστη για να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να κοινοποιήσει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παράσχει λεπτομερή στατιστικά δεδομένα σε διάφορους παρόχους. Το cookie Add This "πέφτει" όταν ένας τελικός χρήστης επισκεφτεί μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί τα Εργαλεία του Ιστοτόπου Add This. Συγκεκριμένα εργαλεία συγκατάθεσης επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή των cookies (ή "not dropped") στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει επιτρέψει τη χρήση των cookies στη σελίδα αυτή. Ο γεωγραφικός εντοπισμός (geolocation) γίνεται με σκοπό να βοηθήσει τους παρόχους να καθορίσουν που βρίσκονται γεωγραφικά οι χρήστες, οι οποίοι μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες μεταξύ τους (σε πολιτειακό επίπεδο). Αν έχετε την πρόθεση να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε κάποιες οδηγίες
https://datacloudoptout.oracle.com/
1 χρόνος
anj, uuid2 adnxs.com Καταγράφει μια μοναδική ταυτότητα που οδηγεί στην ταυτοποίηση της συσκευής ενός χρήση που έχει μπει ξανά στην ιστοσελίδα. 3 μήνες
TDCPM, TDID adsrvr.org Σκοπός αυτών των cookies είναι η δυνατότητα βελτιστοποίησης της προβολής διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους, καθώς και η κατανόηση του είδους των διαφημίσεων που εναλλάσσονται στην ιστοσελίδα και της συμπεριφοράς περιήγησης. 1 χρόνος
APID, IDSYNC advertising.com Συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά επισκεπτών από διάφορες σελίδες. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο με σκοπό την αξιοποίηση της συνάφειας των διαφημίσεων. Ελέγχει αν πρέπει να γίνει ενημέρωση στον φυλλομετρητή του επισκέπτη που θα αφορά τα δεδομένα των cookies– Αυτό καθορίζεται μέσω τρίτων εταιρειών που ασχολούνται με τη διαφήμιση. 1 χρόνος
c, tuuid, tuuid, tuuid_lu bidswitch.net Συγχρονίζει την ταυτοποίηση του χρήστη και την ανταλλαγή δεδομένων του χρήστη μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών διαφήμισης. 1 χρόνος
MUID, MUIDB bing.com Χρησιμοποιείται ευρέως από τη Microsoft ως μοναδική ταυτότητα χρήστη. Τα cookies ενεργοποιούν τον εντοπισμό του χρήστη,συγχρονίζοντας την ταυτότητα χρήστη υπηρεσιών σε πολλούς τομείς της Microsoft. 1 χρόνος
anj, uuid2 Βluekai.com Καταγράφει ανώνυμα δεδομένα του χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεται, και ποιες διαφημίσεις έχει δει ο χρήστης, με σκοπό τη βελτίωση της επίδειξης διαφημίσεων, με βάση τις κινήσεις του χρήστη στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το ίδιο το δίκτυο διαφημίσεων. Καταγράφει ανώνυμα δεδομένα του χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεται, και ποιες διαφημίσεις έχει δει ο χρήστης, με σκοπό τη βελτίωση της επίδειξης διαφημίσεων, με βάση τις κινήσεις του χρήστη στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το ίδιο το δίκτυο διαφημίσεων.
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM 3, CMST casalemedia.com Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος όρος της διάρκειας που έχει περάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες έχει φορτώσει, με σκοπό την επίδειξη στοχευμένων διαφημίσεων. CMPRO, CMPS
3 μήνες
CMID, CMRUM3
1 χρόνος
CMST, CMDD
1 ημέρα
uid criteo.com Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος όρος του χρόνου που έχει περάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες έχει φορτώσει, με σκοπό την επίδειξη στοχευμένων διαφημίσεων. 1 χρόνος
IDE, test_cookie doubleclick.net Χρησιμοποιείται από το GoogleDoubleClick για να καταγράψει και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη στο διαδίκτυο, μετά που θα δει ή κάνει κλικ σε μια από τις διαφημίσεις με σκοπό να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και να παρουσιάσει στοχευμένες διαφημίσεις στον χρήστη test_cookie
1 ημέρα
IDE
1 χρόνος
tms_VisitorID, tms_wsip, newsPopup Fresh Relevance tms_VisitorID- Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να βρει την ταυτότητα κάθε αγοραστή και να χαρακτηρίσει την αλληλεπίδραση των αγοραστών στο site. Το cookie είναι προγραμματισμένο να λήξει μετά από 80 εβδομάδες, όριο το οποίο επεκτείνεται κάθε φορά που ο αγοραστής επισκέπτεται τον ιστότοπο. Αν δεν επιστρέψει ο αγοραστής σε αυτό το site μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το cookie αυτόματα διαγράφεται.
tms_wsid- Πρόκειται για ένα cookie που έχει προγραμματιστεί να λήξει μετά από 30 λεπτά και δουλεύει σε συνδυασμό με το tms_VisitorID cookie για να καταγράψουν τη δραστηριότητα του αγοραστή.
newsPopUp- Αυτό είναι το προκαθορισμένο cookie το οποίο χρησιμοποιείται από την PopOverSmartBlocks για να καταπιέσει ένα PopOverx ημέρες από την τελευταία φορά που συναντάται, με το να είναι συγκεκριμένο για κάθε PopOver. Η διάρκεια ισούται επίσης με x.
tms_VisitorID
559 ημέρες
tms_wsip
1 ημέρα
newsPopup
1 μήνας
ayl_visitor omnitagjs.com Αυτό το cookie καταγράφει δεδομένα του επισκέπτη. Η πληροφορία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαφημιστικής συνάφειας. 29 ημέρες
i openx.net Αυτός ο τομέας ανήκει στην OpenX. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η διαφήμιση. Aυτό το cookie καταγράφει ανώνυμα δεδομένα του χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκε, και σε ποιες διαφημίσεις έχει έχει κάνει κλικ ο χρήστης, με σκοπό τη βελτίωση της επίδειξης διαφημίσεων βασιζόμενη στις κινήσεις του χρήστη στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το ίδιο το δίκτυο διαφημίσεων. 1 χρόνος
criteo outbrain.com Αυτό το cookie βρίσκεται υπό αξιολόγηση και ο σκοπός του βρίσκεται υπό προσδιορισμό. Μόλις ολοκληρωθεί, η παρούσα περιγραφή θα ενημερωθεί αντίστοιχα. 29 ημέρες
opt_out postrelease.com Αυτό το cookie βρίσκεται υπό αξιολόγηση και ο σκοπός του βρίσκεται υπό προσδιορισμό. Μόλις ολοκληρωθεί, η παρούσα περιγραφή θα ενημερωθεί αντίστοιχα. 1 χρόνος
KRTBCOOKIE_#, PUBMD CID, PugT pubmatic.com Αυτός ο τομέας ανήκει στην Pubmatic. Αφορά μια πλατφόρμα ανταλλαγής διαφημίσεων όπου διαδικτυακοί εκδότες μπορούν να πουλήσουν στοχευμένο διαφημιστικό χώρο σε αγοραστές Μ.Μ.Ε., κάνοντας πλειστηριασμούς σε πραγματικό χρόνο. Το cookie καταγράφει τη μοναδική ταυτότητα που προσδιορίζει τη συσκευή του χρήστη ο οποίος επισκέπτεται ξανά ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων. Αυτή η ταυτότητα χρησιμοποιείται για να επιτρέψει στοχευμένες διαφημίσεις. Αν σκοπεύετε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες της Pubmatic πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. 29 ημέρες
PUBMDCID
3 μήνες
rlas3, pxrc rlcdn.com Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος όρος του χρόνου που έχει περάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες έχει φορτώσει, με σκοπό την επίδειξη στοχευμένων διαφημίσεων. 2 μήνες
stx_user_id sharethrough.com Θέτει μια μοναδική ταυτότητα για κάθε επισκέπτη. Αυτή η ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει τον επισκέπτη κατά την επανείσοδο του και να εφαρμόσει τις προτιμήσεις που είχε. Το cookie, επίσης, επιτρέπει στην ιστοσελίδα να ιχνηλατήσει τον χρήστη σε πολλαπλές ιστοσελίδες για προωθητικούς λόγους. 1 χρόνος
UID uid-bp ads.sticky adstv.com Μοναδική ταυτότητα χρήστη που αναγνωρίζει τον χρήστη κατά την επανείσοδο του. UID
1 χρόνος
uid-bp
29 ημέρες
t_gid, taboola_usg, taboola_vmp taboola.com Αυτό το cookie δίνει στον χρήστη μια ταυτότητα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και την αναφορά και την κατηγοριοποίηση (segmentation) του χρήστη. 1 χρόνος
TapAd_DID, TapAd_TS, TapAs_TTD_SYNC tapad.com Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα είδη των συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς, υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ.). Αυτός ο τομέας ανήκει στην TapadInc., μια εταιρεία με έδρα στις Η.Π.Α. που παρέχει τεχνολογία για να ανιχνεύσει τους χρήστες μέσω διαφόρων συσκευών και να ενισχύσει την ικανότητα στόχευσης. 2 μήνες
Tt_viewer Τeads.tv Αυτός ο τομέας ανήκει στην Teads, μια εμπορική εταιρεία που διαφημίζει βίντεο, και ειδικεύεται στην εγχώρια διαφήμιση στα βίντεο. 1 χρόνος
AWSELB crieopartners.tremorhub.com Cookie για εξισορρόπηση φορτίου(LoadBalancingCookie):
Χρησιμοποιείται για να χαρτογραφήσει τη συνεδρίαση βήμα – βήμα
1 ημέρα
B Yahoo.com Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος όρος xρόνου που έχει περάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες έχει φορτώσει. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και το δημογραφικό προφίλ των χρηστών, με σκοπό την προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου ανάλογα με τον επισκέπτη. 1 χρόνος

Eλέγχοντας τα cookies

Μπορείτε αν θέλετε να διαχειριστείτε και/ ή να διαγράψετε αυτά τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται εξ αρχής η αρχειοθέτηση των cookies.

Όμως, εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να χρειάζεται να προσαρμόζετε κάποιες ρυθμίσεις με το χέρι κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον φυλλομετρητή και κάποιες λειτουργίες ίσως να μην αποδίδουν πλήρως.

 

Ερωτήσεις και Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ασκήσετε τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Τμήμα 5, παρακαλώ πατήστε εδώ: www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λόγω της αλλαγής νομικών, ρυθμιστικών και λειτουργικών απαιτήσεων. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, ακόμη και για την ημερομηνία που αυτές α τεθούν σε ισχύ, μέσω ενημέρωσης , "Τελευταία αναθεώρηση", της πιο πάνω ημερομηνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μετά από μια τέτοια τροποποίηση, αυτό στην πραγματικότητα θα συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Αν δεν δέχεστε τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ήταν καλύτερο να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

 

Όροι χρήσης Gift Card

 

 • Η παρούσα κάρτα χρησιμοποιείται για αγορές αποκλειστικά από το φυσικό κατάστημα Molton Brown στην Ελλάδα (εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα moltonbrown.gr).

 • Η κάρτα χρησιμοποιείται για χρονική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς της. Μετά την πάροδο των τριών (3) ετών, η gift card απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ανανεωθεί / επαναφορτιστεί ή να χρησιμοποιηθεί για αγορές, ούτε επίσης δύναται να αναζητηθεί το τυχόν διαθέσιμο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της.

 • Η επαναφόρτιση της κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά  στο φυσικό κατάστημα της MoltonBrown στην Ελλάδα.

 • Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής δεν αντικαθίσταται ούτε επιστρέφεται η αξία της.

 • Σε περίπτωση που το ποσό της αγοράς ξεπερνά σε αξία το διαθέσιμο υπόλοιπο της gift card, ο κάτοχος μπορεί να εξοφλήσει τη διαφορά είτε με μετρητά είτε με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

 • Σε περίπτωση υπολοίπου, αυτό παραμένει στη gift card για εξαργύρωση σε επόμενη αγορά.

 • Η χρήση της gift card αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας moltonbrown.gr

Γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών: 2111887117